Psykologerne på Østerbrogade

Terapi

Vi tilbyder terapi til børn, unge og voksne, par, familier og grupper.

Terapeutiske ret­ninger

Vi dækker stort set alle terapeutiske retninger: kognitiv terapi, psykodynamisk korttidsterapi, systemisk par- og familieterapi, hypnoterapi, eksistentiel psykoterapi, narrativ terapi, mindfulness, social færdighedstræning, NLP og coaching.

Samarbejde

Psykologhuset samarbejder med andre faggrupper, blandt andre læger i almen praksis, psykiatere, diætister, andre psykologer samt kommunale sagsbehandlere.

Konsulentbistand

Huset er konsulenter for Center for Stress, Falck Healthcare, SOS, Dansk Krise Korps, Prescriba, Novo, Novozymes, Lifecycle Pharma, Alkoholenheden, PTU, International Health Insurance, Mølholm, alle forsikringsselskaber samt en lang række kommuner.

Supervision

Vi yder også gerne konsultativ bistand og supervision til psykologer og andre faggrupper.