Psykologerne på Østerbrogade

Stine Tofte

Aut. cand. psych.
Klinisk børne- og ungepsykolog
Tlf. 50 77 77 72
www.bupp.dk
tofte@bupp.dk

Efteruddannet tidlig traumeterapeut/spædbarnsterapeut samt mægler/mediator.

Jeg beskæftiger mig bl.a. med:

  • Børne- og familiesager med almene problemstillinger som skilsmisse, konflikter og mistrivsel
  • Særligt komplicerede familiesager med alvorligt omsorgssvigt, traumer, fysisk og psykisk sygdom, misbrug og kriminalitet
  • Sager med vold og seksuelle overgreb både inden for og uden for familien
  • Traumer hos børn og unge
  • Børns og unges seksuelle adfærdsproblemer
  • Børne- og ungepsykologiske undersøgelser
  • Behandling til børn, unge og familier, herunder legeterapi, samtaleterapi, familiesamtaler, traumebehandling mv.