Psykologerne på Østerbrogade

Lokaler

Udlejning af terapilokaler

Psykologerne på Østerbrogade holder til i en stor velfungerende klinik på 200 m2 med seks lyse terapilokaler, der er fra 13 til 23 m2. For tiden er vi en halv snes psykologer, der deler faciliteterne, men der er plads til yderligere et par stykker.

Vi har fælles venteværelse og toilet samt et stort spisekøkken, hvor vi også kan holde møder om aftenen. Det er Inge Guldal, der har lejemålet og står for alt det praktiske i klinikken. Terapirummene er møblerede, men hvis du vil have et lokale for dig selv, dvs. du lejer det alle ugens dage, så kan du få det tomt og selv stå for indretningen, hvis du foretrækker det.

Du kan minimum leje en dag om ugen. Det skal være en fast ugedag, f.eks. hver mandag.

Huslejen omfatter

Vi har prøvet at tænke på alt, så du bare skal koncentrere dig om at være psykolog:
  • rengøring og vedligehold af klinikken, friske blomster m.m.
  • el, vand, varme, diverse forsikringer. Vi er topforsikret i tilfælde af, at der skulle ske noget med klinikken, psykologerne eller rengøringsdamen
  • fælles folder samt websitet her, hvor hver psykolog har en profilside, der kan have et link til hans eller hendes eget website.

Den slags koster jo også penge, og mange steder, hvor man kan leje terapilokaler, vil man opleve, at den reelle månedlige udgift bliver større end forventet, fordi sådanne ting ikke er inkluderet i lejen. Dette er værd at have i baghovedet, når du sammenligner lejepriser forskellige steder.

Det sociale i klinikken

Klinikken fungerer lidt anderledes end andre klinikker, for vi lægger stor vægt på det sociale og på at hjælpe hinanden, da vi satser på at have en så god arbejdsplads som muligt.

Vi hjælper hinanden i stedet for at være konkurrenter, så vi henviser for eksempel gensidigt klienter til hinanden. Hvis man har mulighed for det, spises der frokost fra 12 til 13. Man går glip af meget, hvis man ikke tager sig tid til at være med. I frokostpausen handler det om os og ikke klienterne. Der grines og pjattes og fortælles "røverhistorier".

Ca. fire gange om året eller når der er behov, holder vi infomøder med mad og vin og inspirerende temaer og oplysninger samt sidste nyt på psykologfronten. Vi holder julefrokost og sommerfrokost, hvor de, der har mulighed for det, lægger have, hus eller lejlighed til.

Sådan har vi gjort i 12 år, og vi synes det fungerer fint. Man kan ret let blive ensom som privatpraktiserende psykolog og ikke få de nyeste oplysninger fra psykologverdenen med. Derfor synes vi, at det sociale og det at dele oplysninger er vigtigt, men alt er naturligvis op til den enkelte, vi har ingen tvang. Vi håber dog, at nye kollegaer sætter tid af til at spise frokost med os og derved komme med ind i fællesskabet.

Nye lejere

Når vi skal have nye lejere, tager vi hensyn til de eksisterende lejeres holdninger. Er der modstand mod at få en given ny lejer ind, så vælger vi en anden.